Tags

, ,


Da smo ljudi, često zaboravimo. Koliku snagu nosimo, i to svakodnevno zaboravljamo. Kritukujemo druge i osuđujemo, a sebe zapuštamo. Tražimo sreću ‘tamo negde’, a ona nam je ispred nosa. Jedan od najvećih savremenih gurua, pisac i savetnik Cherie Carter-Scott sa svojih deset pravila sve nas je podsetila šta to znači biti čovek.

Podsetite se…

1. Dobićete telo. Voleli ga, ne voleli, vaše je i o njemu treba da brinete dok ste živi.

2. Učićete lekcije. Uključeni ste u neprestanu informativnu školu koja se zove ‘život’.

3. Ne postoje greške. Postoje samo lekcije. Rast je niz pokušaja, grešaka i eksperimenata. Neuspeli eksperimenti su jednako važni delovi procesa rasta baš kao i eksperimenti koji ‘rade’.

4. Lekcije se ponavljaju sve dok se ne nauče. Svaka će vam se u životu pojaviti u različitim formama. Tek kad jednu dobro naučite, preći ćete na sledeću.

5. Učenje lekcija nema kraja. To što ste živi znači da još ima lekcija.

6. Ono ‘tamo’ nije bolje od ovog ‘ovde’. Možda je druga strana brda zelenija, ali stići tamo nije ključ sreće. Budite zahvalni za ovo ‘ovde’ i uživajte u tome što imate i živećete u miru.

7. Drugi ljudi su vaše ogledalo. Ono što volite ili mrzite kod drugih, volite i mrzite kod sebe. Prihvatite druge, podržite ih i razumite jer ćete samo tako razumeti sebe. Kada ne podržavate ljude oko sebe, znači da niste sposobni ni sebe da podržite.

8. Šta ćete u životu uraditi? To zavisi samo od vas. Imate sav potreban alat i sposobnosti, a šta ćete sa njima uraditi, to je samo vaša stvar. Izbor je vaš.

9. Imate u sebi sve odgovore. Sve znate, sve osećate i vaša je intuicija nepogrešiva. Zato pažljivo gledajte, slušajte i verujte.

10. Sve ćete ovo zaboraviti…