Tags

, ,


1. jednačina
Čovek = jede + spava + radi + uživa
Magarac = jede + spava
Znači:
Čovek = magarac + radi + uživa
Odnosno:
Čovek – uživa = magarac + radi
Drugim rečima:
Čovek koji ne zna kako da uživa = magarac koji radi

2. jednačina
Muškarac = jede + spava + zarađuje novac
Magarac = jede + spava
Znači:
Muškarac = magarac + zarađuje novac
Odnosno:
Muškarac – zarađuje novac = magarac
Drugim rečima:
Muškarac koji ne zarađuje novac = magarac

3. jednačina
Žena = jede + spava + troši novac
Magarac = jede + spava
Znači:
Žena = magarac + troši novac
Žena – troši novac = magarac
Drugim rečima:
Žena koja ne troši novac = magarac

Da zaključimo:
Iz jednačine 2 i jednačine 3:
Muškarac koji ne zarađuje novac = Žena koja ne troši novac

Znači:
Muškarac zarađuje novac da ne bi dozvolio ženi da ispadne
magarac, a žena troši novac da ne bi dozvolila muškarcu da
ispadne magarac!

Dakle, imamo:
Muškarac + Žena = magarac + zarađuje novac + magarac + troši novac

Konačno, iz dosada navedenih jednakosti, pošto se “zarađuje
novac i troši novac” uzajamno poništava, možemo izvesti zaključak:

MUŠKARAC + ŽENA = 2 MAGARCA KOJI SREĆNO ŽIVE ZAJEDNO!


  • Zahvaljujem mojoj drugarici Sanji Lončar, koja mi je prosledila ovu šalu. A da li je šala ili ima i istine, sami procenite