Numerološki horoskop za 25. avgust

Tags

, ,


Svaka vrsta numerološke prognoze odnosi se na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem kompletnog datuma rođenja

SVAKA vrsta numerološke prognoze odnosi se na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja. Na primer, ako ste rođeni 25.8.1976. godine, sabiranjem 2+5+8=15 i svođenjem na jedan broj 1+5=6 dobijate prvi, bioritamski broj. Sabiranjem brojeva koje sadrži godina rođenja 1+9+7+6=23, i svođenjem na jedan broj 2+3=5 dobija se generacijski, a sabiranjem oba, bioritamskog i generacijskog 6+5=11, 1+1=2 dobija se lični broj 2.

Tako je vaša numerološka kombinacija 6-5-2. Generacijski broj govori o genetskom nasleđu, lični o vašem karakteru, a bioritamski o temperamentu i najviše podleže promenama.

JEDINICA

Dve Šestice učestvuju u današnjoj numerološkoj kombinaciji i donose vam sposobnost dobrog slaganja sa jednom Šesticom ili Trojkom. Nekome je voma bitno da se da avma pomiri, moguće jednoj Trojci ili Osmici sa kojima ste već bili u kraktoj vezi.

DVOJKA

Ne bi trebalo da se previše trošite na neke nepotrebne kupovine jer ćevam uskoro biti potreban novac za neki veći projekat ili neki posao. Ako vam se dopada ideje o zajedničkom poslu sa nekim ko se bavi umetnošću ili naukom,posvetite se tome i nemojte odustajati od svog plana.

TROJKA

Verujete u mogućnost sklapanja posla sa jednom Šesticom ili Devetkom koje dovodoljno dugo poznajete da ne bi trebalo da imate bilo kakvih sumnji u pogledu njihove iskrenosti. Nekome je veoma bitno da sa vama bude u dobirm odnosima, posebno jednoj Jedinici koja ima mnogo planova sa vama.

ČETVORKA

Pomalo ste uznemireni jer strepite da bi neko ko vas je više puta nagovarao na zajedničku saranju mogao ponovo da insistira na tome a vi niste sigurni šta zaista želite.Ako vam se bude javila jedna Sedmica, verovatno će vam dati mudar savet kako da poboljšate svoju finansijsku situaciju.

PETICA

Ne bi trebalo da se suprotstavljate Dvojci bez velike potrebe, posebno ako se radi o nekom ko vam je oduvek bio lojalan i ko je bez obzira što često menja raspoloženje, speman da vam po mnogim pitanjima izađe u susret. Ako danas bude očekivao da mu date koristan savet, učinite to.

ŠESTICA

Nestalni ste, pomalo površni i nespremni da se prihvatite bilo kakvog ozbiljnijeg posla u toku koga biste morali da donosite važne odluke. Ne želite da se angažujete na nečemu što vam intimno ne leži, ni kao izvor prihoda ni kao aktivnost na duže staze. Mogouća romansa sa jednom Dvojkom.

SEDMICA

Imate potrebu za stabilnom porodičnom situacijom ali to nikako da postignete jer vam stalno nešto nova iskrsava i verovatno ćete želeti da uz pomoć jedne Trojke postignete dogovor koji ona verovatno neće poštovati. Dobićete vest o dolasku iz inostranstva osobe koja vam je oduvek bila draga.

OSMICA

Ne bi trebalo da se nervirate za svaku sitnicu i da se previše okupirate pitanjima koja se odnose na odnose među kolegama. Mnogo toga što čujete nije istina i verovatno vam neko namerno govori nešto što vam ne odgovara da bivas provocirao.

DEVETKA

Trudite se da ostavite što je moguće bolji utisak na one koje ne poznajete dovoljno a koji su vam verovatno naklonjeni. Moguća je saradnj sa nekom drugom Devetkom, Šesticom ili nekim parnim brojem koji se dobro razume u finansije. Ako ste dama Devetka, očekujete poziv od Osmice.

Comments are closed.