Tags

, ,Nije u pitanju nikakva napredna tehnologija niti svemirski izum. Ovo je samo ideja američke dizajnerke Kirsten Camara nastala iz svakodnevne potrebe da neki brojevi telefona, adrese, pikseli, misli, ideje ne odu u zaborav.

Svakodnevno zapisujemo podatke koji zatrebaju tada i ne vraćamo im se narednih dana. Ali, uvek dođe taj trenutak, nakon nekoliko meseci ili godina, da bismo rado u sećanje vratili onaj broj telefona ili adresu – zapisano je, to je sigurno, ali gde i kada?

Ovaj sto čuva sve što ikada zabeležite na papirnoj traci dugoj 1 kilometar. Mnogi su ga zavoleli jer prema njemu imaju veoma prisan odnos – dođe nešto kao neuništiva lična memorija. Ovoj memoriji ne može da padne sistem, da upadne u vodu ili da se slomi u nepovrat.

Kirsten Camara je inače mlad i samostalni dizajner koji je već došao do klijenata kao što su Johnson&Johnson, Apple, Target.