Tags

, ,


Tastatura sa srpskim akcentima +

Predstavljamo vam ćiriličku tastaturu sa naglascima.

Instalacija bi trebalo da radi od vindousa 98 do vindousa Sedam, na svim arhitekturama — 32 i 64 bita (x86/x32 i x64/ia64).

  • Ukoliko ste zadovoljni onime što vidite, tj. ne želite ništa da menjate, samo raspakujte cirilica.zip (252 KB) i pokreniteSetup.exe (postoji i zasebna instalacija za 32-bitne i 64-bitne sisteme, ali nije je potrebno koristiti, budući da arhitektura sistema bude prepoznata i odgovarajuća verzija instalirana). Nakon desetak sekundi izaći će potvrda da je instalacija uspešna, pa taj prozor zatvorite (klikom na Finish) i podesite ovu tastaturu u traci sa jezicima ako već nije učitana, zato što bi trebalo da bude učitana samostalno (proverite!). Tastatura je podešena kao srpsko-crnogorska, kako ime ne bi dolazilo u sudar sa imenima za naš jezik, Srpski (ćirilica, Srbija) i Srpski (latinica, Srbija), a i kako bi se lakše raspoznavala po opisu među drugim tastaturama.
  • Naglasci se unose tako što se prvo otkuca slovo, a onda kombinacija tipki alt gr + željeni znak za naglasak (gde se koji naglasak nalazi pogledajte na trećem nivou u donjem prikazu). Ovo je ovako podešeno zato što je naglaske lakše unositi jednom rukom (za one koji imaju alt gr na tastaturi, a to su sve novije), i kad se naviknete (za one koji kucaju naslepo) onda to ide jako brzo i podsvesno kad jednom zapamtite gde se koji znak nalazi i pod kojim nivoom, što i nije tako teško.
  • Ukoliko želite da prepravljate ovo i prilagođavate sebi (recimo, imate tastaturu sa drukčijom raspodelom tipki nego na slici), u prilogu je ono što vam treba: izvorna datoteka za program Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 koja se učita u njega (skinitecirilica_MSKLC.zip [3 KB]; raspakovati) pa se po želji menja. Ukoliko samo instalirate datoteku priloženu gore, ne treba vam ova. Ukoliko prilagođavate tastaturu, instalirajte program Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 (obavezno pročitati podbelešku!).1 Kada ste uneli željene promene, napravite istalaciju na sledeći način: padajući izbornik Project → Build DLL and Setup Package.
1zyke9z.jpg

Prvi nivo — mala slova i ostalo sve kao što ste navikli, jedino je umesto ѕ (’dz’) (= ’ipsilon’ u latiničkom rasporedu) ubačena leva strelica. Gore levo je tilda [~].

25jfp8p.jpg

Drugi nivo, sa šiftom (gledati na sličici koja je kućica popunjena s leve strane). Dakle, velika slova, a skroz levo je znak stepena [°]. Na mestu leve strelice s prvog nivoa je desna strelica.

116nrqg.jpg

Treći nivoalt + ktrl ili samo alt gr (s desne strane razmaknice). Levo u prvom redu je znak paragrafa [§] (tilda/stepen), desno jedna do druge en-crta [–] i em-crta [—]. Drugi red, sleva nadesno: kose crte, znak evra, znak funte, dalje kratkosilazni, dugosilazni naglasak te nenaglašena dužina. Treći red: uglaste zagrade ubačene su na mesto na kome se nalaze na latiničkoj tastaturi (tipke f ig), dalje kratkouzlazni, dugouzlazni naglasak, genitivni znak. Četvrti red: okomiti razdelnik [|] (za unošenje slogovnih granica), strelica gore, „majmunče“ [@] (takođe na mestu na kome se nalazi u latiničkom rasporedu: tipka v), vitičaste zagrade, donji i gornji navodnici [„ “], polunavodnici [’]. Na razmaknici je en-razmak (en-razmak i em-razmak koriste se za isticanje reči: od prethodeće i sledeće reči istaknuta reč odvoji se em-razmacima, a ona sama en-razmacima — no, pitanje je koliko je to praktično van štampanog štiva/teksta, tj. na internetu, gde se tekst formatira prema veličini prozora odn. razlučivosti ekrana, pa se lako može desiti da se reč koja se ističe na ovaj način kod nekoga prelomi u dva reda, jer ovi razmaci nisu neprelamajući).

116nrqg.jpg

Treći nivoalt + ktrl ili samo alt gr (s desne strane razmaknice). Levo u prvom redu je znak paragrafa [§] (tilda/stepen), desno jedna do druge en-crta [–] i em-crta [—]. Drugi red, sleva nadesno: kose crte, znak evra, znak funte, dalje kratkosilazni, dugosilazni naglasak te nenaglašena dužina. Treći red: uglaste zagrade ubačene su na mesto na kome se nalaze na latiničkoj tastaturi (tipke f ig), dalje kratkouzlazni, dugouzlazni naglasak, genitivni znak. Četvrti red: okomiti razdelnik [|] (za unošenje slogovnih granica), strelica gore, „majmunče“ [@] (takođe na mestu na kome se nalazi u latiničkom rasporedu: tipka v), vitičaste zagrade, donji i gornji navodnici [„ “], polunavodnici [’]. Na razmaknici je en-razmak (en-razmak i em-razmak koriste se za isticanje reči: od prethodeće i sledeće reči istaknuta reč odvoji se em-razmacima, a ona sama en-razmacima — no, pitanje je koliko je to praktično van štampanog štiva/teksta, tj. na internetu, gde se tekst formatira prema veličini prozora odn. razlučivosti ekrana, pa se lako može desiti da se reč koja se ističe na ovaj način kod nekoga prelomi u dva reda, jer ovi razmaci nisu neprelamajući).

Lingvistička tastatura

Preuzmite: lingvist.zip

Napomene