Tags

,


Došao Crnogorac u berbernicu da se obrije a brica ga upita:
• Odakle si?
• Ja, čo’če, sa Cetinja.
Brica će, u šali:
• E, čuo sam da se tamo junačine briju bez sapuna. Da li je to tačno?
• Pa, jes’, jes’… – mrmlja Crnogorac.
U sred brijanja, Crnogorac ga prekide u poslu:
• Stoj, čo’če, turi malo sapuna! Nijesam ja baš sa Cetinja, no iz okoline!