Tags

, ,


Vokabular, recnik srpskog jezika

propaganda (lat. propaganda)

1. delatnost kojoj je cilj da utiče na najšire slojeve,
širenje ideja,
rasprostiranje ideja;
ime društva koje je, 1623, osnovao u Rimu papa Urban VII (lat. Congregatio de propaganda fide), sa ciljem da radi na širenju katoličke vere;
svako društvo za širenje političkih ili religijskih učenja i načela,
praviti propagandu raditi na širenju nekog mišljenja, pokreta i sl.; 

2. reklama.