Tags

, , ,


Boja noćne rasvjete utječe na raspoloženje

Boja noćnog osvjetljenja može utjecati na raspoloženje. Novo istraživanje je pokazalo da je crveno svjetlo najmanje štetno, dok je najgora moguća plava noćna rasvjeta.

Kad je u pitanju zdravstveni rizik koji donosi noćna rasvjeta, nova studija pokazuje da boja samog svjetla može biti važan faktor.

U istraživanju u koje su bili uključeni hrčci, znanstvenici su ustanovili da plavo svjetlo ima najgore djelovanje na raspoloženje, a odmah nakon toga bijelo.

Međutim, hrčci izloženi crvenom svjetlu imali su znatno manje znakova depresivnog raspoloženja te manje promjena na mozgu koje ukazuju na depresiju, u usporedbi s onima koji su bili izloženi plavoj ili bijeloj rasvjeti.

Jedino je grupa hrčaka koja je noću uživala u potpunoj tami imala bolje rezultate od onih koji su bili ispod crvene rasvjete.

Ovi rezultati mogu imati važne implikacije za ljude, posebno one koji rade u noćnoj smjeni te su podložni poremećajima raspoloženja, rekao je prof. Randy Nelson, jedan od autora studije s Državnog sveučilišta u Ohiju.

‘Naše istraživanje pokazuje da bi radnici koji rade noću imali manje negativnih simptoma da rade pod crvenim, a ne bijelim svjetlom’, dodao je prof. Nelson.

Osim radnika u trećoj smjeni, koristi od ovog istraživanja mogli bi imati i svi oni koji nakon zalaska sunca koriste računala, TV i druge elektroničke uređaje.