Tags

, , ,


Životni zakoni

 

14 OSNOVNIH ZAKONA ŽIVOTNOG RAZVOJA

Samo čovek ima moć da svesno misli, planira i oblikuje. Samo on može ciljano da utiče na svoju sudbinu i budućnost.

Na početku svakog dela stoji ideja. Ništa ne može nastati ako nije bilo u svojoj osnovi ideja.

Misli se stalno razvijaju u podsvesti iz samog čoveka ili iz spoljnih uticaja.

Podsvest ima nameru da realizuje svaku misao.

Iz najmanje misaone iskre može postati blistava vatra.

Ko god treba da se razvija traži hranu. Hrana misli je koncentracija.

Svesna ili nesvesna koncentracija pospešuje životnu energiju.

U sukobu između emocije i razuma uvek pobeđuje emocija.

Emocije vode i jačaju koncentraciju nesvesno, ali uporno i postojano.

Jednom ciljanom odlukom može se koncentrisanom pažnjom uticati na bilo koji događaj.

Obraćanje pažnje jača. Neobraćanje pažnje oslobađa.

Afirmacija aktivira snagu. Negacija uništava životnu snagu.

Uporno ponavljanje neke ideje vodi prvo u veru, a onda u ubeđenje. Isto važi i u negativnom smislu.

Vera vodi u delo. Koncentracija u uspeh. Ponavljanje u majstorstvo