Tags

, , ,


Tarot *MAG I

tarot MAG 1Ova karta se odnosi na slovo Bet ( Beth ), što znači “kuća” i ona je atribucija planete Merkur. Ideje povezane sa ovim simbolom u tolikoj su meri složene i raznovrsne da je izgleda bolje da ovom opštem prikazu dodamo i izvesna svedočanstva koja se tiču različitih vidova ove karte. Potom će celina obrazovati pouzdane temelje za potpuno tumačenje ove karte putem proučavanja, razmišljanja i upotrebe.

Francuski naziv ove karte u srednjevekovnom špilu glasi “Le Bateleur”, onaj koji drži štap ( Baton ). ( 1 ) Merkur je prevashodno nosilac Štapa: pokrenute Energije. Zato ova karta predstavlja Mudrost, Volju, Reč, Logos koji je stvoritelj svetova. (Vidi Jevanđelje po Svetom Ivanu, poglavlje I.) Ona predstavlja Volju. Ukratko, on je Sin, delotvorna manifestacija ideje o Ocu. On je muški korelativ Prvosveštenice. Ovo se ne sme pobrkati sa fundamentalnom doktrinom o Suncu i Luni kao Drugoj Harmoniji Lingama i Joni ( Lingam, Yoni ); jer, kao što će se videti iz navoda iz Pariškog Rada ( The Paris Working , vidi Dodatak), Merkurova je priroda ista kao i Sunčeva. No Merkur je Putanja koja vodi od Ketera do Binaha, Razumevanja; otuda On, glasnik bogova, predstavlja upravo onaj Lingam, stvoriteljsku Reč čiji je govor tišina.

Merkur, međutim, predstavlja dejstvovanje u svim oblicima i fazama. On je tečna osnova sveukupnog prenosa delovanja i po dinamičkoj teoriji Univerzuma, on sam je njegova supstanca. Jezikom savremene fizike, on je ono električno pražnjenje koje je prvo manifestovanje prstena deset neobjašnjivih ideja, kao što je prethodno već rastumačeno. On je, dakle, neprestano stvaranje.

Isto je tako logično, pošto je on Reč, da je on zakon razuma ili nužnosti ili slučaja, što je skriveno, tajno značenje Reči, što je suština Reči i uslov njenog izgovaranja. Pošto stvari tako stoje, a posebno zato što je on dvojnost, on predstavlja i istinu i laž, i mudrost i ludost. Budući da je on ono neočekivano, on unosi pometnju u sve već utvrđene ideje i zbog toga se čini opakim. Nema svest, budući da je kreativan. Ukoliko ne može da ostvari cilj poštenim putem, pribegava nepoštenim sredstvima. Legende o  mlađahnom Merkuru su stoga legende o prepredenjaštvu. On se ne može shvatiti, budući da je Nesvesna Volja. Njegov položaj na Drvetu Života prikazuje treću Sefiru, Binah, Razumevanje, u nedovršenom stanju; još maglovitije prikazuje lažnu Sefiru Da’ath, Znanje.

Iz svega gore rečenog očito je da je ova karta druga emanacija Krune i, usled toga, u izvesnom smislu, odrasli vid prve emanacije, Lude, čije slovo je Alef ( Aleph ), Jedinstvo. Ove ideje su toliko prefinjene i krhke na tim uzvišenim ravnima misli da je bilo kakva definicija neizvediva. Štaviše, nije ni poželjna, jer je priroda tih ideja da uviru jedna u drugu. Može se reći jedino da bilo koji dati hijeroglif predstavlja neznatno nastojanje da se prikaže neki određeni vid pantomorfne ideje. U slučaju ove karte, naglasak je na stvaralačkom karakteru putanje slova Bet ( Beth ).

Na tradicionalnoj karti, prerušavanje je izvedeno u lik Opsenara.

Ovakvo predstavljanje Opsenara je jedno od najgrubljih i najmanje zadovoljavajućih u srednjevekovnom špilu. On je obično predstavljen sa ukrasom na glavi u obliku matematičkog znaka beskonačnosti (to je u tančine prikazano na karti pod nazivom Dvojka Diskova). Drži štap sa oblim ispupčenjima na oba kraja, koji je verovatno bio povezan sa dvojakim polaritetom elektriciteta; ali to je i Prometejev šuplji štap kojim je s Neba snesen oganj. Na stolu ili žrtveniku, iza kojeg stoji, nalaze se i tri preostala elementalna oruđa.
“Štapom On stvara.
Peharom On održava.
Bodežom On razara.
Novčićem On iskupljuje.
Liber Magi, stihovi 7-10.”

Karta o kojoj je reč izrađena je prevashodno na grčko-egipatskoj tradiciji; jer shvatanje ove ideje bilo je nesumnjivo na višem stepenu u doba kada su se ove dve filozofije međusobno modifikovale, nego bilo gde drugde bilo kada.

Hinduska zamisao Merkura, Hanuman, majmunoliki bog, strahovito je degradiranje. U njegovom kultu ne može se naći nijedan od viših vidova simbola. Izgleda da je glavni cilj njegovih adepata bio stvaranje privremene inkarnacije boga time što su žene iz plemena svake godine slane u džunglu. K Ne nalazimo ni jednu jedinu legendu koju bi krasila dubina ili produhovljenost. Izvesno je da je Hanuman jedva nešto više od Totovog Majmuna.

Glavno obeležje Tahutija ili Tota, egipatskog Merkura, je, pre svega, da ga krasi glava ibisa. Ibis je simbol usredsređenosti, jer se opazilo da ova ptica neprestano nepokretno stoji na jednoj nozi. Sasvim je očigledno da je reč o simbolu misaonog duha. Možda se ponešto odnosilo i na središnju misteriju Eona Ozirisa, tajnu koja se krajnje brižljivo krila od neiniciranih, da je za dolazak dece na svet nužno posredovanje muškarca. Tota u tom obličju vidimo sa feniksovim štapom u ruci, koji simbolizuje uskrsnuće posredstvom procesa stvaranja. U levoj ruci mu je Ankh, koji predstavlja remen sandale; to jest sredstvo kretanja kroz svetove, što je znak raspoznavanja božanstava. No po obliku, ovaj Ankh ( Crux ansata ) je zapravo još jedan vid Ruže i Krsta i ta činjenica možda i nije slučajnost u onolikoj meri u kojoj se savremeni egiptolozi, zaokupljeni nastojanjima da pobiju Falusnu školu u Arheologiji, trude da nam je predstave.

Drugi oblik Tota predstavlja ga prvenstveno kao Mudrost i Reč. U desnoj ruci drži Pisaljku, u levoj Papirus. On je skoroteča bogova; on prenosi njihovu volju hijeroglifima razumljivim inicijantu i beleži njihova dela; ali, kao što se još davno uvidelo, upotreba govora ili pisanja značila je pojavljivanje dvosmislenosti u najboljem ili neistine u najgorem slučaju; zbog toga su predstavljali Tota u pratnji majmuna, kinocefala, čija je dužnost bila da izopačuje Reč božanstva; da se ruga, pretvara i obmanjuje. Filozofskim rečnikom moglo bi se reći: Ispoljavanje nagoveštava privid. Tu doktrinu možemo naći u hinduskoj filozofiji u kojoj se ovaj vid Tahutija koji ovde razmatramo naziva Majan ( Mayan ). Ta doktrina nalazi se i u središnjoj i tipičnoj misli Mahajana škole Budizma (Mahajana, koja je zapravo istovetna sa doktrinom o Shivi i Shakti). Vizija te zamisli može se naći u svedočanstvu po imenu “Gospodar Iluzije”