Tags

, ,


Lunarni tip licnostiMesec je jedini satelit koji prati našu planetu, te uz Sunce predstavlja drugo svetlo koje ima direktan uticaj na prirodu i svest. Na nivou razvoja svesti, Mesec predstavlja direktnu “sponu sa kosmosom”, tako da se njegov uticaj na čoveka ogleda u medicinskom, psihološkom, astrološkom, ali i u ostalim teorijskim postavkama i istraživanjama. Mesec je najsjajnija i najnežnija svetlost na noćnom nebu. Njegova “snaga” je izuzetno velika, te psihoanalitičari sa naročitom pažnjom posmatraju i prate različite faze njegovih promena. Mesec kruži oko naše planete reflektujući sunčevu svetlost u neprestanom dinamičkom odnosu. Upravo te dinamičke odnose nazivamo lunarnim fazama. Lunacija ili Lunacijski period predstavlja ciklus od osam Mesečevih faza, koje se neizmenično smenjuju i čine interval od oko 28 dana.

Četiri Mesečeva kvadranta predstavljaju osnovu astroloških razmatranja Osnovne lunacije su: Mladi Mesec (mladina ili mladjak), prva četvrtina, Pun Mesec (uštap) i poslednja četvrtina (Mesečev srp). Te osnovne lunacije u potpunosti odgovaraju i uskladjne su sa principima ljudske svesti, odnosno podeli horoskopa na 4 kvadranta.

 

Simbolika i značenje tri osmice (888)
Dakle, lunacijski period se posmatra kroz 8 lunarnih faza, a iz njih dobijamo 8 tipova ličnosti, odnosno 8 različitih vidova ljudske svesnosti. Te različite vidove treba posmatrati kao princip evolucije ljudske svesti, ali ne u nekoj konačnoj, nepromjenjivoj formi već u dinamičkoj ili neprekidno-razvojnoj, kao što je i sama dinamika kretanja nebeskih tela. Osmica je kao grafički simbol beskonačnosti sasvim adekvatna, posebno ako je posmatramo kao beskonačno kretanje energije u formi spirale. Osam lunarnih tipova ličnosti odgovara formaciji astroloških aspekata kroz sve lunarne faze. Npr. kada se Sunce i Mesec nalaze na istom stepenu (konjunkcija), tada govorimo o fazi Mladog Meseca, sto takodje predstavlja i početak rasta Meseca – Mesec raste od konjunkcije (Mladi Mesec) do opozicije (Pun Mesec), a opada od opozicije (Pun Mesec) do konjunkcije (Mladi Mesec).

Period rasta Meseca (naročito Mladi Mesec) oduvek se smatrao pravim trenutkom za započinjanjem bilo kakve aktivnosti, tj. trenutkom za setvu. Razdoblje dok Mesec opada, smatra se periodom žetve, odnosno ubiranjem i uživanjem plodova onog što je prethodno stvarano ili posejano.

 

Lunarna faza rodjenja
Lunarna faza pri rodjenju, predstavlja najneposredniji izraz prirode našeg unutrašnjeg bića – koja nastaje u izvornom odnosu izmedju dva “svetla” i nosioca života – Sunca i Meseca. Naše biće, predstavlja odraz šire kosmičke perspektive, višedimenzionalnih preplitanja muškog i ženskog principa koji prethode svakom činu stvaranja, odnosno materijalizacije i upravo ta suštinska licnost/ individualnost se može odrediti pomoću natalne lunarne faze. Odredjivanje lunarne faze / tipa: Poznato je da se Mesec brze kreće od Sunca, te prvo treba obratiti pažnju da li se natalni Mesec nalazi ispred ili iza natalnog Sunca. Pri odredjivanju lične lunarne faze, izračunava se koliko je tačno stepeni Mesec udaljen od Sunaca (tj. odbrojava se od Sunca prema Mesecu, tačan broj stepeni). Na osnovu tačnog broja stepeni udaljenost izmedju Sunca i Meseca u natalnom horoskopu, utvrdjuje se kom lunarnom tipu pripada odredjena osoba.

 

Lunarni tipovi
MLAD MESEC (0 – 44 stepeni)
UZDIŽUCI MESEC (45 – 89 stepeni)
PRVA ČETVRTINA (90 – 134 stepeni)
DO PUNOG MESECA (135 – 179 stepeni)
PUN MESEC (180 – 224 stepeni)
OPADAJUĆI MESEC (225 – 269 stepeni)
POSLEDNJA ČETVRTINA (270 – 314 stepeni)
DO MLADOG MESECA (315 – 359 stepeni)

 

MLAD MESEC (pionir, vodja, vizionar, pustinjak) Mesec je u ovoj fazi zatamljen i nevidljiv, duboko ukorenjen u području ličnog i kolektivno-nesvesnog. Socijalna svest još uvek nije formirana i stoga je sva pažnja usmerena upravo u tom smeru. Blagoslov ove lunarne faze sastoji se u sposobnosti unutrašnjeg vidjenja, te intuitivnoj percepciji ili spoznaji koja proizilazi iz intuitivne povezanosti sa kolektivnom memorijom čovečanstva. Intuitivna hrabrost vodi u smeru nepoznatog, obnavljanju i kreiranju novih formi, daruje ovom lunarnom tipu izraz nedužne prostodušnosti uz sav kreativni potencijal. Slično značenju Lude u Tarotu, ili heksagramu 4 u I Chingu.
Ovaj lunarni tip osobe ponekad funkcioniše kao da je vodjen od “više sile”, deluje veoma uporno i govorljivo u svojoj težnji da u svetu zažive njegove vizije i ideje, čak i kada ne razume zašto to čini, niti kako će i gde to završiti. Povezanost sa podsvesnim nivoima omogućava mu da duboko prodre u svet arhetipova i da ih u potpuno adekvatnom socijalnom trenutku materijalizuje u prihvatljivoj formi. Svoja najbolja ostvarenja postize izolacijom od sveta, kako bi kroz osamljivanje produbio svoju percepciju i uvide. Ali to mu nije nimalo lako ostvariti, jer sklonost i zainteresovanost ka svemu što je javno tj. usmerenost i ka svom socijalnom okruženju, oduzima i zahteva ogroman deo njegove pažnje.
Osoba koja pripada tipu Mladog Meseca sposobna je da se izražava na različite genijalne načine, najviše zahvaljujuci svojoj povezanosti sa kolektivnom memorijom (to može izražavati od umetničkih do političkih uverenja i aktivnosti). Ima urodjen osećaj za otkrivanjem, odnosno detektovanjem suštine problema. Javnost ovaj tip osobe često doživljava kao svojevrsnog iskupitelja koji svojom vizijom budi čovečanstvu novu nadu i veru, vodeći ga smerovima novog društvenog razvoja.
Problem ovog lunarnog tipa je u nedovoljnoj definisanosti socijalne svesti na koju suviše utiču projekcije okoline. Najbitnije je da razvije dovoljno integrisanu i jaku svest sa snažnim osećajem ličnog identiteta, kako ga ne bi svladale sile nesvesnog. U protivnom lako se može izgubiti u lavirintu preterane subjektivnosti i depresije, ili preterana povodljivost može učiniti da drugi suviše lako upravljaju njegovim životom.

 

 

UZDIŽUĆI MESEC (buntovnik, kreativni genije, individualista / socijalni idealista)
U potpunoj tami radja se i pojavljuje tračak svetla. To radjanje svetla, odliskava simbol radjanja nove i jedinstvene svesti, apsolutno ključnog načela razvoja kosmosa. Ovo je Lucifer (svetlonoša) u svom istinskom značenju, koje ne treba mešati sa hrišćanskim simbolizmom demonskog, već ga treba posmatrati kao radjanje jedinstvene i neponovljive individualne svesti, identično sa prvim zracima izlazećeg Sunca.
Sama narav i snaga individualnog, uvek je i suprotstavljanje kolektivnom, tako da ovu lunarnu fazu možemo slobodno posmatrati kao pobunu jedinke u odnosu na ustaljene i neosvešćene šablone, koje po automatizmu nasledjujemo iz proslosti.
Ova lunarna faza predstavlja početak uspostavljanja ravnoteže izmedju jemstva i okoline, svetla i tame, unutrašnjeg i spoljašnjeg, ali obzirom da se radi o samom početku, glavni akcenat je upravo na egu i isticanju ličnih nivoa. Tip osobe Meseca u fazi rasta je radije usmeren na lični budući razvoj i istraživanje sasvim novih mogućnosti, nego da svoj oslonac traži u intuitivnoj ekspresiji kolektivnih iskustava i ideja, koje npr. dominiraju kod tipa Mladog Meseca.
Mladi ego osvaja svoj prostor izraza u velikom vrtlogu života, kako bi svojim ličnim razvojem svesti mogao bezuslovno i daleko kreativnije izraziti sadržaje nesvesnog. Tipovi Uzdižućeg Meseca su u stanju da izraze jedinstveni dar genija, čak i po cenu ličnog stradanja na temelju okolnosti i vremena u kojem žive (kao npr. Galileo koji se sukobio s mišljenjem ortodoksne crkve). Ovo su hrabre, snažne i radoznale duše koje neprestano postavljaju mnoga pitanja, a poseduju i izvanredan dar razmatranja. Ali, velika tajna naravi ovog lunarnog tipa sadrži se u njihovoj velikoj nesigurnosti, koja ih vraća unazad ka području kolektivno-nesvesnog i tradicije. Nesigurnost je osnovni razlog zašto se neprestano i tako grčevito bore za svoje pravo da misle i deluju kao individualci.
Najvažniji zadatak ovog lunarnog tipa osobe jeste da nauči da gospodari svojim darom. Ne sme sebi dozvoliti prekomernu dominaciju ega i postati buntovnik bez razloga, jer će mu se dogoditi da zbog radikalnosti i neprilagodjenosti izgubi ličnu ravnotežu, kao i perspektivu u odnosu na veći socijalni ili društveni kontekst sveta u kom živi (npr. pojava ludila kod Ničea). Nema sumnje da je ovaj lunarni tip izraziti individualac, ali ne i mudrac. Da bi opstao neophodno je da shvati značaj prihvatanja i podrške drugih ljudi, odnosno ljudske zajednice u celini.

 

 

PRVA ČETVRTINA   (ratnik / junak, graditelj / preduzetnik)
Mesec se nalazi pola u svetlu, a pola u tami i predstavlja borbu svesnog i nesvesnog, ličnog i kolektivnog, prošlosti i budućnosti. Svetlo je u porastu i osnaženo, spremno je da iskoristiti svoju moć, kako bi stvorilo red iz haosa. Energija je usmerena ka izgradnji novih struktura političkog, gospodarskog ili intelektualnog tipa.
Tip osobe prve četvrtine, je na neki način osudjen na mitsku borbu izmedju slobodne volje i sudbine, svetla i tame. Glavna životna pitanja koja ga prate su: koliko da dozvoli silama da nadvladaju ličnost tj. koliko treba da se trudi da obvlada silama sudbine kako bi kreirao novu, samostalnu ulogu, poput mitskih heroja u sukobu sa bogovima.
Ovo je tip osobe snažne volje i moćne individualnosti, rodjeni je borac ogromnih unutrašnjih previranja i konflikata. Ali njegove realne bitke uvek se odvijaju na bojistima “spoljašnjeg” sveta, jer neprestalno nastoji da uspostavi novi poredak nasuprot onim pogrešnim ili zastarelim, prevazidjenim ili previse ograničavajućim strukturama društva.
Put ratnika nikad nije i ne može biti lagan, jer se na tom putu mora susretati i sa svojom tamnom stranom ličnosti u bezbroj formi njenog ispoljavanja. Silni konflikti će se beskonačno ponavljati, ali će i stvarati sve složenije forme, sukobi će postajati sve veći i opasniji, a neprijatelji sve brojniji ili moćniji, sve do trenutka osveštavanja u kome će svetlo svesti u potpunosti osvetliti tamu. Da bi u tome uspeo, svoju snažnu i divlju volju mora upotpuniti disciplinom i strpljenjem, čvrstim insistiranjem na humanosti i toleranciji, jer samo dostignute vrline predstavljaju realne nagrade i priznanja na putu ovog ratnika.

DO PUNOG MESECA   (novinar, pisac, naučnik)
Ovo je prva, od tri meseceve faze u kojima dominira svetlo, i upravo je ova faza najviše okrenuta ka svetu oko sebe. Tip osobe do Punog Meseca radije nastoji da istraži ljudske odnose koji podupiru razvoj socijalne svesti, nego da istražuje lično ili kolektivno nesvesno, kao što je to npr. slučaj kod prethodnih tipova. Iluminacija svetla daruje ovim dušama gorljivu potrebu za spoznajom, što ih čini posebno lingvistički nadarenima i generalno za sve ono sto se direktno odnosi na svet intelekta tj. ideja i kreativnosti. Veliki broj novinara, pisaca i muzičara rodjeno upravo u ovoj mesečevoj fazi.   Za razliku od tipa Uzdižućeg Meseca (koji se takodje smatra intelektualnim) i čija je životna orijentacija okrenuta ka potrebi da izmeni svet, tip osobe do Punog Meseca svoju intelektualnost i ideje izražava poput svedočanstva, sasvim neposredno i jednostavno, naprosto iz čiste ljubavi prema stvaranju i stvaralaštvu. Njegove aktivnosti imaju težnju da postanu kulturološki popularne u daleko većoj meri, nego što bi se npr. izražavale na neki ratoboran, kontraverzan ili pak ekscentričan način.

PUN MESEC   (glumac, izvodjac, ljubavnik, akrobata)

Faza Punog Meseca predstavlja fazu potpunog prijema svetla, a sa tačke razvoja bića i potpuno razvijen ego. Korak po korak, i iz potpune tame nesvesnog, individua se uspešno izborila za svoje mesto pod suncem. Time je zadatak prve polovine razvojnog putovanja završen i vreme je za žetvu i ubiranje plodova.
Tipovi Punog Meseca su osobe sa naglašenim samopouzdanjem i sa vrlo razvijenom socijalnom svešću, odnosno sa osećanjem društvenog identiteta. Vrlo su harizmatične i često centar društva, pa se oko njih ljudi rado i prirodno okupljaju, lako ih pronalazimo u raznim ulogama organizatora društvenih dogadjaja ili u ulogama izvodjača i zabavljača.
Ako se podsetimo drevnih svetkovina punog meseca, kada se zajednica okupljala kako bi proslavila žetvu gozbom i prigodnim religioznim obredima, lako dolazimo do zaključka da tip Punog Meseca najviše “blista” kada je okružen drugim ljudima. Ova urodjena sposobnost često navodi da oni izaberu neko savetodavno, edukativno ili socijalno zanimanje.
U ovoj fazi lunarnog ciklusa, u kome Sunce i Mesec izgledaju kao da su jednake veličine na nebu, odnosno oba u potpunosti odražavaju onog drugog, ne možemo a da se ne podsetimo alhemijskog pojma svetog braka Lune i Sol, odnosno potpuno stapanje ženskog i muškog principa. Prirodno je razumeti kako je tipu Punog Meseca najvažniji deo života sadržan u ljubavnim odnosima. Mnogi od njih se osećaju nepotpuni, sve dok ne pronadju svoju drugu polovinu, a kad je pronadju, tada izražavaju svoje najbolje kvalitete i potencijale.
Veliki broj poznatih izvodjača je rodjen na Pun Mesec, ali u ovoj fazi pronalazimo i veliki broj ekscentrika, posebno medju umetnicima (npr. J. Hendrix, D. Bowie). Možda najbolji opis ovih tipova možemo pronaći u recima Sv. Tome “Ako živite svoju istinsku prirodu, to što je u vama – spasiće vas. Ako ne – to će vas uništiti.” Dakle, činjenica je da ovi tipovi ne bi smeli birati neki put sebičnjaka već upravo obrnuto. Njihov lični rast usko je povezan sa publikom, a prirodjena uloga je takva da se nesebično trebaju davati okolini, te će na takav način neprestano inspirisati druge da žive mnogo boljim i potpunijim životom.

 

PADAJUĆI MESEC   (učitelj, hodocasnik, mistik)
U ovoj lunarnoj fazi stigli smo do druge prekretnice naseg razvojnog puta. U prethodnim lunacijama, zadatak je bio dosezanje samorealizacije, odnosno nadogradnja i upotpunjenje ličnog identiteta (ega) počevši iz najveceg “mraka podsvesti”, kako bi se dosegla individualizacija, a samim tim i mogućnost slobode izbora. Taj deo razvojnog puta imao je svoj vrhunac upravo u prethodnoj fazi Punog Meseca.
Kao što je Mesec započeo sa svojim rastom u fazi Mladog Meseca (Mladine), te je njegov rast svetla upotpunjen u fazi Punog Meseca, tako upravo u fazi Padajućeg Meseca počinje njegovo opadanje, odnosno smanjivanje svetla. Nakon dosezanja potpunog svetla, pojava prvog tračka tame, u suštini (za nas ego) predstavlja početak shvatanja vlastite konačnosti (smrtnosti), neminovnosti rastakanja svih postojećih oblika, i početak razumevanja zagonetke ljudske patnje. Sa ovom lunarnom fazom, individua započinje svoj put povratka, ponovnog stapanja sa kolektivnom svešću i izvorom iz kojeg je potekla.
Sa opadanjem Meseca, završen je proces primanja (uzimanja) i asimilacije, a započeo je proces davanja (služenja). Stoga, medju osobama koje pripadaju tipu Padajućeg Meseca pronalazimo veliki broj duhovnih učitelja koji se radjaju sa sposobnošću jasne percepcije univerzalnih istina, kao i sposobnosti da te univerzalne istine sasvim praktično prenesu svojoj okolini (Yogananda, Krishnamurti, Meher Baba, Ram Das…).
Upravo zbog tih neprestalnih težnji da otkriju i razumeju apsolutnu istinu koja se nalazi u pozadini svih stvari, kod ovih lunarnih tipova je česta pojava da negde na sredini životnog veka usledi i neko veliko spiritualno preobraženje, svojevrsna lična ili simbolična smrt nakon koje u potpunosti napuštaju svoj stari način života iza sebe, i u potpunosti preusmere svoj život novim i svrhovitijim putem.

 

POSLEDNJA ČETVRTINA (reformator, terapeut, šaman, politički aktivista)
U ovoj lunarnoj fazi ponovo je dosegnuta ravnodnevica, ali za razliku od ravnodnevice Prve Četvrtine (proleće) od koje dnevnog svetla ima sve više, ovde se radi o jesenjoj ravnodnevici od koje nadalje dnevnog svetla ima sve manje. U Prvoj Četvrtini radilo se o fazi razvoja, pri kojoj je neophodna kultivacija društvenog identiteta i koja neprestalnom borbom učestvuje u struktuiranju spoljašnjeg objektivnog sveta. U fazi Poslednje Četvrtine, situacija je obrnuta, jer fokus je preusmeren prema unutra, ka podsvesti, intuiciji i mašti. U ovoj fazi individua je takodje povezana sa spoljasnjim svetom, ali ta je povezanost bazirana na unutrašnjoj a ne spoljašnjoj dinamici.
Kao i kod faze Prve Četvrtine, i ovde se dogadjaju egzistencijalne bitke (zbog jednakog dela svetla i tame), ali umesto bitaka koje se odigravaju u spoljašnjem svetu, kao i u politici, ovde se intenzitet sukoba mnogo više odvija unutar čoveka, u formi unutrašnjih bitaka ega i nesvesnog, sila svetla i sila tame, pojmovima života i smrti. Prethodni tip Padajućeg Meseca suočava se sa tamom na intelektualno-filozofskom nivou dok se kod tipa Poslednje Četvrtine to suočavanje dogadja na psiholoskom nivou.
Jedna od najvrednijih lekcija razvojnog ciklusa sastoji se u spoznaji kako to što nazivamo tamom nije izvan nas, već se radi upravo o sastavnom delu nas samih, a u psihološkoj terminologiji je izraženo pojmom persone, odnosno “sene”. Uticaj “senovitog” dela našeg bića ne može biti obuzdan ili poništen, već samo transformisan i integrisan u postojeću celinu.
Stoga, medju rodjenima u fazi Poslednje Četvrtine nalazimo velike istraživače psiholoških svetova poput Karl Gustav Junga, Alfreda Adlera, kao i geštalt psihologa Fritz Perlsa, a medju umetnicima koji su rodjeni u ovoj fazi nailazimo na Lewis Carrola i Alisu koja se spusta i istražuje zemlju čuda, Jules Vernea koji u svojim delima istražuje središte zemlje, podmorje, ali i svemirska prostranstva.

 

DO MLADOG MESECA   (prorok, filozof, pripovedač)
Stigli smo i do poslednje lunarne faze, jedva vidljivog polumeseca koji se često naziva i “tamnim mesecom”. U prastarim kulturama, ova lunarna faza je bila izuzetno cenjena jer je obeležavala razdoblje posta, molitve i religioznih obreda.
Obzirom da se radi o poslednjem od osam lunarnih tipova, olako bi ga mogli nazvati i “starom dušom”, pokušavajući na takav način da izrazimo, kako je tip Do Mladog Meseca češće produhovljeniji od ostalih. Ali moramo imati u vidu da opisujemo razvojni ciklus koji nikada ne prestaje, ciklus bez stvarnog početka i kraja. Svaka lunarna faza je na jednakoj udaljenosti od svog središta, i svaka od njih ima jedinstvenu i neprestanu ulogu u čitavom razvojnom ciklusu.
Budući da smo spomenuli pojam “stare duše”, na neki način možemo reći kako se tipovi Do Mladog Meseca, ustvari osećaju starijima i iskusnijima od ostalih i vrlo često poseduju vanvremensko čulo kako su “bili negde i učinili nešto”. Ako uzmemo u obzir kako ova lunarna faza ima daleko veću zastupljenost tamnog dela u sebi, dogadja se sličan fenomen kao i kod tipa Mladog Meseca, ove osobe imaju intuitivni pristup kolektivnoj memoriji po kojoj pretražuju kao po nekoj arhivi. Nisu orijentisani ka direktnom pomaganju ljudima, ali donose nam spoznaju jer poseduju vrlo široku perspektivu sagledavanja stvari. Medju ovim tipovima često nalazimo na osobe koje izučavaju istoriju, antropologiju ili filozofiju.
Najteži izazov sa kojim se suočava ovaj lunarni tip jeste borba protiv prepuštanja “rastućem mraku”, odnosno podložnosti pesimizmu i depresiji. Jer prisetimo se već izrečenog – ciklus nikada ne prestaje, sve se uvek obnavlja, pa nas tako uvek i iznova sustižu nove mogućnosti koje nam i pružaju potpuno nove šanse za početak. Identično kao tip Mladog Meseca, i tipu Do Mladog Meseca je neophodno da se povremeno povuče iz sveta kako bi se iznova spojio sa svojim unutrašnjim središtem i izvorom inspiracije. Ukoliko ne pazi dovoljno na sebe i na svoju ravnotežu, prisutna je opasnost gubljenja prave perspektive, što ga moze odvesti u nekakav ekstremniji oblik spiritualnog fanatizma (poput kultnog vodje Jim Jonesa koji je veliki broj svojih sledbenika odveo u smrt).
Veliki je broj vrlo posebnih ljudi koji su rodjeni u ovoj lunarnoj fazi. Jedan od njih je i astrolog Dane Rudhyar, koji je prvi temeljnije tumačio lunarne faze, ali i ostale razvojne cikluse, poznatog filozofa Immanuela Kanta, zatim američkog predsednika i vizionara o jednakosti svih ljudi – Abrahama Lincolna, poznatog filmskog režisera Stevena Spielberga, ekscentričnog slikara Salvadora Dalia i mnoge druge.

 

Autorski tekst “Mjesečeva sonata”, Tedi Viškanić