Tags

, , ,


Card11Kako možete očekivati da će neko drugi uživati u vašem društvu ako sami u njemu ne uživate? Zakon privlačnosti i Tajna i u tom slučaju odražavaju vaše misli. Stvari vam moraju biti sasvim jasne.

Želeo bih da dobro razmislite o ovom pitanju:
Postupate li prema sebi onako kako biste želeli da i drugi postupaju prema vama?
Ako se prema sebi ne odnosite onako kako biste želeli da se drugi odnose prema vama, nikada nećete moći promeniti postojeće stanje stvari. Vaši postupci su vaše snažne misli pa ako se prema njima ne odnosite sa ljubavlju i poštovanjem, šaljete signal koji govori da niste dovoljno važni, da niste dovoljno vredni i da ništa ne zaslužujete. Taj se signal neprestano odašilje i doživećete mnoštvo situacija u kojima se ljudi prema vama neće odnositi kako treba. Ljudi su u ovim slučajevima samo posledica. Uzrok su zapravo – vaše misli. Morate početi postupati prema sebi sa ljubavlju i poštovanjem, emitujte taj signal i uključite se na tu frekvenciju. Tada će zakon privlačnosti pokrenuti čitav Svemir i vaš će se život ispuniti ljudima koji vas vole i poštuju.

Mnogi se ljudi žrtvuju za druge misleći da su zato dobre osobe. Pogrešno! Pomisao na žrtvovanje može proteći samo iz misli o apsolutnom nedostatku, jer žrtvujući se zapravo govorite: “Nema dovoljno za sve, pa ću se ja odreći svog dela”. Te emocije u vama ne pobuđuju prijatne emocije, nego će najzad dovesti do buđenja mržnje. Svima je namenjeno obilje, a odgovornost je svakog čoveka da prizove ostvarenje sopstvenih želja. Ne možete prizivati ostvarenje želja neke druge osobe, jer ne možete misliti i osećati umesto nekog drugog. Vaš posao ste VI sami. Kad vam prioritet postane sopstveno dobro raspoloženje, ta će veličanstvena frekvencija početi da zrači i dodiruje svakoga ko vam je blizak.

James Ray

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo