Tags

, , , , , ,


Skraćenice na tastaturi


skracenice na tastaturi

Ukoliko vam je računar neophodno sredstvo za rad, znate da imate uglavnom dve opcije kako ćete nešto da izvedete – mišem ili preko tastature. Korišćenje skraćenica na računaru (odnosno na tastaturi) vam može uštedeti vreme koje vam je potrebno da nešto obavite. Neka kao jednostavan primer posluži kopiranje teksta koristeći miš tj. tastaturu. Prvo, tekst morate da selektujete, potom da pritiskom na desno dugme, ukoliko koristite miš, otvorite kontekstualni meni u kom treba da odaberete željenu opciju (u ovom slučaju copy). Potom odaberete mesto gde želite da “nalepite” odabrani tekst i tada opet otvarate kontekstualni meni i odabirate opciju nalepi (paste). A ako biste koristili prečice proces bi ovako izgledao: posle selektovanja teksta na tastaturi pritisnete u isto vreme CTRL i C (skraćenica za kopiranje, copy), odabete mesto gde je tekst namenjen i opet preko tastature, pritisnete u isto vreme CTRL i V (skraćenica za lepljenje teksta, paste), nalepite tekst.
Dalje u tekstu se navode skraćenice koje su najčešće u upotrebi. Skraćenice smo podelili po kategorijama, odnosno kompjuterskim programima u kojima se koriste (Word, Excel, i Firefox).

Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Word-u:

Tasteri Opis funkcije kombinacije tastera
Ctrl + A Koristeći ova dva tastera selektovaćete celokupan tekst u otvorenom dokumentu (select all)
Shift + leva (desna, gore dole) strelica Selektovanje dela teksta u željenom pravcu
Ctrl + B Ukoliko selektujete deo teksta i upotrebite ovu kombinaciju tastera, potamnećete ga, odnosno koristićete opciju bold
Ctrl + C Ovom opcijom kopirate selektovani tekst (copy)
Ctrl + X Ovo je skraćenica koja će iseći deo selektovanog teksta (cut)
Ctrl + P Ova kombinacija otvara prozor u kom se prikazuju opcije za štampanje teksta (print box)
Ctrl + F Otvara prozor za pretragu sadržaja (find box)
Ctrl + I Ovom opcijom ćete iskositi selektovani tekst (italic)
Ctrl + K Skraćenica koja služi da u odabrani tekst ubacite link (hyperlink)
Ctrl + U Podvlačenje odabranog teksta (underline)
Ctrl + V Opcija za lepljenje kopiranog ili sečenog teksta (paste)
Ctrl + Z Poništava poslednju akciju koja je urađena (undo)
Ctrl + R Opcija koja služi za poravnavanje teksta na desnu stranu, odnosno ako se koristi slovo L na levu stranu. Slovo E + CTRL centrira tekst na sredinu.
Ctrl + Shift + F Opcija koja se koristi za promenu fonta
Ctrl + Shift + * Prikazuje ili sakriva karaktere tj. deo teksta koji se neće štampati
Ctrl + strelica levo Opcija koja pomera kursor jednu reč na levo
Ctrl + strelica desno Pomera kursor jednu reč na desno
Ctrl + strelica na gore Skraćenica koja pomera kursor na početak reda ili pasusa
Ctrl + strelica na dole Skraćenica koja pomera kursor na kraj reda ili pasusa
Ctrl + Del Opcija koja briše reč koja se nalazi desno od kursora
Ctrl + Backspace Opcija koja briše reč koja se nalazi levo od kursora
Ctrl + End Ova kombinacija dozvoljava pomeranje kursora na kraj dokumenta
Ctrl + Home Omogućava pomeranje kursora na početak dokumenta
Ctrl + Spacebar Vraća izmenjeni tekst na uobičajeni font. “Poništava” bold, italic i slične opcije
Alt + Ctrl + F2 Skraćenica koja dozvoljava otvaranje novog dokumenta
Ctrl + F2 Prikazuje kako će tekst izgledati u verziji za štampanje (print priview)
Shift + Home Selektovanje teksta od trenutne pozicije kursora do početka reda
Shift + End Selektovanje teksta od trenutne pozicije kursora do kraja reda
Shift + F3 Omogućava da se selektovanom tekstu dodeli veliko početno slovo na svakoj reči ili da se kompletan tekst prebacuje u velika slova
Shift + Insert Opcija za lepljenje kopiranog ili sečenog teksta (paste)
F4 Ponavlja poslednju radnju koja je obavljena
F5 Otvara prozor za pretragu, zamenu i “go to”
Ctrl + Shift + F6 Opcija koja omogućava da idete direktno na drugi otvoreni word dokument
F7 Provera gramatike i pravopisau u selektovanom tekstu ili celom dokumentu
F12 Skraćenica koja služi za čuvanje teksta – sačuvaj kao (Save as).
Shift + F12 Skraćenica koja služi za čuvanje teksta (Save).
Ctrl + Shift + F12 Skraćenica za štampanje teksta (Print)
Alt + Shift + D Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelni datum
Alt + E Otvara opciju Edit iz glavnog menija u trenutno aktivnom dokumentu
Alt + Shift + T Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelno vreme
Ctrl + link Otvaranje linka u novom tabu
Shift + link Otvaranje linka u novom prozoru
Taster Windows + D Automatsko prebacivanje na desktop
Ctrl + enter Omogućava prebacivanje na sledeću stranicu (umesto korišćenja entera dok ne dođemo do kraja stranice)
Alt + levi taster miša Selektovanje kocke teksta. korisno u kvazi tabularnom tekstu (gde je tekst formiran kao tabela sa tabovima i razmacima)

Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Word-u za koje se sekoristi miš:

Miš Opis skraćenice
Ukoliko jednom kliknete, držite i pomerate miš u nekom pravcu Selektovaćete tekst u određenom pravcu, ova opcija je slična opciji Shift + strelice
Dupli klik Ukoliko dva puta kliknete na jednu reč selektovaćete je
Tripli klik Ukoliko tri puta kliknete na reč selektovaćete ceo pasusu kome ona pripada
Ctrl + točak na mišu Zumira tj. uvećava ili smanjuje veličinu trenutno aktivnog dokument

Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Excel-u

Tasteri Opis funkcije kombinacije tastera
F2 Dopunjavanje odabrane ćelije
F5 Odlazak na željenu ćeliju. Na primer, F4
F7 Provera pravopisa u tekstu koji se nalazi u odabranoj ćeliji
F11 Kreiranje grafikona
Ctrl + Shift + ; Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelno vreme
Ctrl + ; Skraćenica koja u odabrani deo teksta ubacuje aktuelni datum
Alt + Shift + F1 Ovom opcijom pravite novi radni list u excel-u
Shift + F3 Otvaranje prozora za formulu
Shift + F5 Otvara prozor za pretragu sadržaja (search box)
Ctrl + A Koristeći ova dva tastera selektovaćete celokupan tekst koji se nalazi u otvorenom radnom listu (select all)
Ctrl + B Ukoliko selektujete deo teksta i upotrebite ovu kombinaciju tastera, potamnećete ga, odnosno koristićete opciju bold
Ctrl + I Ukoliko selektujete deo teksta i upotrebite ovu kombinaciju tastera, iskosićete ga tj. koristićete opciju italic
Ctrl + K Opcija koja omogućava ubacivanje linka u izabrani deo teksta (hyperlink)
Ctrl + U Podvlačenje odabranog teksta (underline)
Ctrl + 5 Ukolliko želite da precrtate selektovani tekst, ova opcija će vam to omogućiti (precrtani tekst)
Ctrl + P Ova kombinacija otvara prozor u kom se prikazuju opcije za štampanje teksta (print box)
Ctrl + Z Poništava poslednju radnju u dokumentu
Ctrl + F9 Minimizuje trenutno otvoren prozor
Ctrl + F10 Maksimizuje trenutno odabran prozor
Ctrl + F6 Prelazak sa jedne radne “knjige” (excel dokumenta) na drugu
Ctrl + Page up (ili Page down) Kretanje među radnim listovima (sheet) u istom excel dokumentu
Ctrl + Tab Kretanje među dva ili više otvoren excel dokumenata (“knjiga”)
Alt + E Otvata opciju Edit iz glavnog meniju u trenutno aktivnom dokumentu
Alt + = Kreiranje formule koja sabira sve gornje ćelije
Ctrl + ‘ Ubacivanje u trenutno izabranu ćeliju vrednost gornjih ćelija
Ctrl + strelice Pomeranje na sledeći deo teksta
Ctrl + Space Selektovanje cele kolone
Shift + Space Selektovanje celog reda

Skraćenice koje se koriste prilikom rada u Firefox-u

Tasteri Opis funkcije kombinacije tastera
Alt + Left Arrow Povratak na prethodnu stranicu
Backspace Povratak na prethodnu stranicu
Alt + Right Arrow Odlazak na sledeću stranicu
F5 Osvežavanje trenutne stranice (ukoliko ste, na primer, menjali sadržaj stranice ovom opcijom možete osvežiti stranicu i na taj način pogledati unešene izmene)
F11 Prikaz trenutno otvorene i aktivne stranice preko celog ekrana, ponovnim pritiskom na ovaj taster ćete se vratiti u pređašnje stanje
Esc Stopiranje učitavanja stranice ili preuzimanje nekog sadržaja
Ctrl + (- or +) Povećanje (+) ili smanjivanje (-) veličine fontova
Ctrl + 0 Vraća fontove u originalnu veličinu
Ctrl + Enter Brzo kompletiranje željene web adrese. Na primer, ukucajte infostud u prostor za adresu i pritiskom na CTRL + ENTER ćete dobiti http://www.studentski.rs
Shift + Enter Zamena domena na .net umesto .com adrese
Ctrl + Shift + Enter Dodeljivanje .org adrese
Ctrl + D Dodavanje stranice koja je trenutno otvorena u bookmark
Ctrl + I Prikaz postojećih bookmark stranica
Ctrl-K Skraćenica koja vas direktno vodi do prostora za pretragu (search box-a)
Ctrl + J Prikaz prozora za preuzimanje sadržaja
Ctrl + N Otvaranje novog prozora za pretraživanje
Ctrl + P Štampanje otvorene stranice
Ctrl + T Otvaranje novog taba!
Ctrl + F4 Zatvaranje odabranog tj. trenutno aktivnog taba
Ctrl + Shift + T Ponovno otvaranje zatvorenog prozora (funkcioniše kao opcija undo)
Ctrl + Tab Kretanje kroz otvorene tabove
Spacebar Kretanje za sranicu niže u trenutno otvorenom tabu
Shift + Spacebar Kretanje za sranicu više u trenutno otvorenom tabu

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo