Žaliti zbog prošlih neuspeha
Biti zabrinut zbog sadašnjih problema
Biti zabrinut zbog neizvesnosti u budućnosti
Propustiti trenutne prilike
Odlagati sadašnje dužnosti
Biti ljubumoran na tuđe uspehe
Kritikovati susedove nesavršenosti
Biti nestrpljiv sa mladalačkom nezrelošću


=-=-=-=-=
Powered by Blogilo