Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.

Viljem Šekspir


=-=-=-=-=
Powered by Blogilo