Ne postoji ni jedan trenutak u vašem životu u kome nemate sve što je potrebno da biste bili srećni.
Vaša nesreća potiče od toga što usmeravate svoju pažnju na ono što nemate, umesto na to što u određenom trenutku imate.

Put ljubavi – Antoni de Melo


=-=-=-=-=
Powered by Blogilo