Svi smo u nekim situacijama doživeli osećaj ljutnje ili besa, kao i osećaj kajanja ako je naša reakcija bila preterana. Ljutnja je potpuno normalna, najčešće zdrava ljudska emocija. Ali kada se omakne kontroli i postane destruktivna, može prouzrokovati probleme – probleme na poslu, u ličnim odnosima ili u celokupnom kvalitetu života. Može prouzrokovati osećaj da se nalazimo u vlasti nepredvidljivih i snažnih emocija.

Blog Vesne Mihajlović

View original post