Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život.
Odživi ga kao celinu a ne kao deo.
Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.

Vladika Nikolaj Velimirovic


=-=-=-=-=
Powered by Blogilo