PRODUKTIVNIJE KRAVE – UZ HLAĐENJE
      Metabolizam krave je preopterećen ako ona treba da održi svoju normalnu dnevnu proizvodnju. Od 25 do 50 litara mleka leti, kada toplota može njenu telesnu temperaturu da podigne sa normalnih 38,5 na 40 stepeni. Stvar je još gora, ako su krave stišnjene u stajama gde čekaju i po 45 minuta da dođu na red za mužu. Kako kaže jedan stočarski stručnjak: ‘Ne znam da li ste se ikada našli nasred jedne kravlje staje nekog vrućeg dana, ali vas uveravam da je to na samoj granici podnošljivog’.
    Uočivši ovaj problem, ovaj stručnjak je najpre u otvorenim stajama postavio hladnjake na isparavanje, snižavajući tako okolnu temperaturu sa 41 na 32 stepena. U tim uslovima, krave su davale oko 600 litara mleka godišnje više od krava koje su držane u ‘normalnim’ uslovima.
   Zatim je pokušano da se krave u pregrejanim stajama stave pod hladan tuš. Proizvodnja je ponovo bila veća, ovaj put do 350 litara mleka godišnje po kravi.

Vrednost mleka daleko je prevazilazila troškove sistema za hlađenje.
    Prednosti ovakvog sistema, međutim, nisu ograničene na užarena pustinjska leta. Iako povećanje prinosa može da bude nešto manje u vlažnoj klimi, sistem je dobar svuda gde se muža vrši po vrućem vremenu.

=-=-=-=-=
Powered by Blogilo