Kad se odreknete nečega, ostajete zauvek vezani za to. 

Kad se borite protiv nečega, zauvek ste vezani za to. 
Sve dok se borimo s nečim, dajemo mu moć. 
Dajemo mu moć jednaku onoj koju trošimo u toj borbi … 
Pokušajte da shvatite pravu vrednost nečega i neće vam biti potrebno da se odričete – jednostavno, samo će vam ispasti iz ruku.

Anthony de Mello

Advertisements