Članica upravnog odbora međunarodne organizacije Žene koje žive pod islamskim zakonima, koja je bila panelistica na konferenciji Mediteransko civilno društvo i osnaživanje ženskog liderstva (Sarajevo, 8. – 12. novembar), za Dane govori o borbi svoje organizacije protiv varvarskih praksi kamenovanja i obrezivanja djevojčica, o tome zbog čega se ne radi o islamskim propisima, zbog čega je borba za prava žena u Egiptu daleko kompleksnija od pukog religioznog pitanja

Blog Vesne Mihajlović

View original post

Advertisements