Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.
 – Sekspir