AZERBEJDŽANSKE POSLOVICE

Azerbejdžan

Oni koje je udružila korist, cijelog vijeka će se svađati.

Bolje je od prijatelja dobiti šamar, nego od neprijatelja hljeb.

Jedna zima u domovini bolja je od sto proljeća u tuđini.

Bestidni nema savjesti, nesavjesni nema stida.

Ko nije sam zaradio, ne zna pravu cijenu.

Pokori se savjesti, a ovladaj voljom.

Ne gledaj u pisara, gledaj šta pisar piše.

Budala i bogataš rade šta hoće.

Ako žena hoće, ona će i od magarca napraviti čovjeka.

Iz straha pred ljudima ne smije se govoriti istina, iz straha pred savješću ne smije se lagati.