Besmisleno je:

– Mrziti sve ruže jer si se ogrebao na jedan trn.
– Odustati od svojih snova jer se jedan nije ostvario.
– Odustati od svojih napora jer je jedan bio uzaludan.
– Okriviti sve prijatelje jer te jedan izneverio.
– Ne verovati u ljubav jer ti je neko bio neveran ili ti nije uzvratio ljubav.
– Odbaciti svaku mogućnost da budeš srećan jer nisi uspeo u prvom pokušaju.

Advertisements