LJILJANA HABJANOVIĆ ĐUROVIĆ

Ljiljana Habjanović Đurović

Sumnja je klica i koren poraza. Ali ako sumnju hranimo nadom, iz nje mora nići uspeh.

Nije važan teret, već snaga onoga ko teret nosi.

Moć nad ljudima krije se u poznavanju njihovih malih tajni.

Demoni nas navode da grešimo. Ako ne mogu da nas navedu da počinimo greh, navode nas da sudimo onima koji greše. Tako nas drugim putem odvlače na isto mesto.

Olako i bez straha savetujemo samo one koje ne volimo.

Lenj čovek u stvari nije nezaposlen. On je vredan poslanik đavola.

Jedina nedostižna daljina je daljina posvađanih srcá.

Onaj ko izgubi nadu, prihvata ono što mu se nudi. A ko prihvati ono što mu se nudi, odriče se sopstvenog sna.

U životu treba uživati i sva uživanja treba smatrati nevinim, dok se ne dokaže da to nisu.

Kakva je korist čoveku ako zadobije čitav svet, a duši svojoj naudi!

Advertisements