Potreba za hranom je vrlo snažna. Budući da smo živi organizmi koji zahtijevaju hranu i prehranu, teško nam je tome odoljeti. To nije poput drugih potreba, kao pušenje ili droge, koje tehnički možemo izbjeći i živjeti, jer one nisu stvarno potrebne za opstanak pojedinca. No, hrana je apsolutno nužna. Dakle, što se događa kada se tom osnovnom ljudskom uvjetu za život – potreba za jelom – suprostavi još jedan važan čimbenik za zdravlje – potreba za snom?

Advertisements