Mašta je mnogo važnija od znanja. 

Može sve da se zna, ali ništa ne napravi, dok sa malo mašte sve  može da se napravi.

Albert Ajnštajn