Motivacija je ono što vas pokreće, a navika je ono što vas drži u pokretu.

Advertisements