Sažvakana hrana unosi se u želudac i onda prolazi kroz različite faze transformacije, od varenja do metabolizacije (sagorevanje). Ovo su izuzetno složeni i neverovatni procesi koji se odvijaju u ljudskom organizmu. Kroz zadnju fazu(metabolizaciju ili sagorevanje) hranljivi i drugi sastojci iz hrane putem krvotoka dolaze do ćelija organizma gde bivaju upotrebljeni za različite funkcije tokom različitih perioda života čoveka.

TINKTURE DR ŠULCA

bi 1 1

Sažvakana hrana unosi se u želudac i onda prolazi kroz različite faze transformacije, od varenja do metabolizacije (sagorevanje). Ovo su izuzetno složeni i neverovatni procesi koji se odvijaju u ljudskom organizmu. Kroz zadnju fazu(metabolizaciju ili sagorevanje) hranljivi i drugi sastojci iz hrane putem krvotoka dolaze do ćelija organizma gde bivaju upotrebljeni za različite funkcije tokom različitih perioda života čoveka.

View original post 416 more words

Advertisements