DOBAR POKUŠAJ

Fear-of-Losing-Loved-Ones

Najbolji san koji sam ikad sanjao:
mogao sam da letim u tom snu.
I letio sam iznad poljá i golih smeđih brdá,
a ispod mene su trčali ljudi, žene i djeca.

A onda je moj leteći mehanizam počeo da popušta,
otkazuje, i počeo sam polako da padam prema njima.
I oni su dizali ruke da me uhvate,
ali iz puke i objesne volje
natjerao sam sebe da ponovo uzletim
van njihovog domašaja.
I tada je postalo sve lakše i lakše, i letio sam
uvis kroz oblake, i iznad njih u sunce.

Kada sam se probudio bio sam na podu ćelije za pijance
u starom zatvoru Linkoln Hajtsa, na Sjevernoj aveniji
broj 21, i ne da nisam imao nikakvih krilá,
već samo potvrdu o oduzetim stvarima, a neko je
povraćao u WC-u.

Možda ću biti anđeo neki drugi put.

Charles Bukowski

Advertisements