Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.

H. Valpol.

Advertisements