Poljoprivreda pomogla u širenju jezika sa teritorije današnje Turske

Na holandskom je moeder, na španskom madre, na ruskom mat. Reč majka i mnoge druge slično se izgovaraju u nizu sasvim različitih jezika. Na osnovu toga su lingvisti davno zaključili da se 400 jezika iz Evrope i Azije razvilo iz istog „pretka”, ali nisu složni oko toga gde je kolevka tog prajezika.

Blog Vesne Mihajlović

View original post

Advertisements