NAJJAČI JE STRAH OD NEPOZNATOG

STRAH

Ljudi koji žive duboko ne strahuju od smrti. ~ Anais Nin

Strah je jedan od osnovnih izvora praznovjerja i jedan od glavnih uzroka okrutnosti. Pobjeda nad strahom je početak mudrosti. ~ Bertrand Rasel

Strah je dubok samo onoliko koliko mu um dozvoli. ~ Japanska poslovica

Najstarija i najjača emocija čovječanstva je strah, a najstarija i najjača vrsta straha je strah od nepoznatog. ~ H.P.Lovekraft

Naš neprijatelj je strah. Mi mislimo da je mržnja, ali je to strah. ~ Mahatma Gandi

Advertisements