Dobrota u rečima stvara poverenje.
Dobrota u mislima stvara dubinu.
Dobrota u delima stvara ljubav.

Lao Ce