Nije srećan onaj ko puno ima, već onaj kome malo treba.