NAJBOLJI LJUDI SU PREMA SEBI NAJSTROŽI

crno bijelo

Čovjek ima više hrabrosti prema drugom, nego prema sebi.
Da nije toga, ne bi bilo zla na svijetu.
Savršenstvo čovjeka sastojalo bi se u tome da bude većma strog prema sebi, negoli čak i pravedan prema drugom.
Ja znam puno ljudi koji su bili vrlo pravedni prema drugom, ali nisu bili strogi prema sebi, i zato su bili uvijek labavi u stvarima dobra.
Oni su bili više diletanti, nego artisti dobra.
Njihova pravednost je uvijek propadala, ako nije bila u pitanju tuđa ličnost nego njegova sopstvena, jer pravednost prema sebi zavisi od strogosti prema sebi, kao što pravednost prema drugom zavisi samo od naše dobrote.
Pravednost je jedno kraljevsko osjećanje, i čovjek pokazuje pravednost često više laskajući sebi, nego voleći drugog.
Najbolji ljudi su oni koji su prema sebi najstroži, i koji oproste drugom i ono što nikad ne bi oprostili samom sebi.

Jovan Dučić, “Blago cara Radovana”

Advertisements