Kada bismo se samo češće sećali da se propušteno vreme ne može vratiti,
da učinjeno zlo ne može nikada da se popravi,
mi bismo više činili dobra, a manje zla. 


(Lav Tolstoj)