Karakter nije nešto s čim ste rođeni i što se ne može promijeniti, kao vaši otisci prstiju. 

To je nešto s čim niste rođeni i za čije oblikovanje morate sami preuzeti odgovornost.

Džim Ron