9 RAZLOGA ZBOG KOJIH TREBA ŽIVJETI

radost

Avantura života je naučiti.

Svrha života je razvijati se.

Izazov života je prevazići probleme.

Suština života je brinuti o drugima.

Prilika u životu je moći služiti.

Tajna života je usuditi se.

Začin život je biti nekom prijatelj.

Ljepota života je davati.

Radost života je voljeti.