Volja jeste moćna. Ona je moćno oruđe koje kontroliše maštu i odoleva bolestima.Um i nervi jačaju tonus i snagu vežbanjem volje.Moć volje se ne vrednuje onako kako bi trebala. “Neka vaša volja bude budna i ispravno usmerena, i onda će prenositi energiju celom biću i biti čudesan pomoćnik u očuvanju zdravlja. Ona je takođe moć koja se hvata u koštac sa bolešću.”

Herbanic Tinkture

volja 1

Volja jeste moćna. Ona je moćno oruđe koje kontroliše maštu i odoleva bolestima.Um i nervi jačaju tonus i snagu vežbanjem volje.Moć volje se ne vrednuje onako kako bi trebala. “Neka vaša volja bude budna i ispravno usmerena, i onda će prenositi energiju celom biću i biti čudesan pomoćnik u očuvanju zdravlja. Ona je takođe moć koja se hvata u koštac sa bolešću.”

View original post 482 more words