Dokle god čovek traži mudrost, dotle zaslužuje naziv mudraca;
čim umisli sebi da je popio svu mudrost sveta, odmah postaje budala.  

(Volter)