Sve što se jednom desi, ne mora se nikad ponoviti. 

Ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.