Ne postoji neuspjeh osim prestanka pokušavanja.
Ne postoji poraz osim onaj unutar nas. 

Ne postoji stvarno nesavladiva prepreka, osim nama svojstvene nesavršenosti cilja. 
Ken Hjubard