Ne postoji neuspjeh osim prestanka pokušavanja. 

Ne postoji poraz osim onaj unutar nas. 
Ne postoji stvarno nesavladiva prepreka, osim nama svojstvene nesavršenosti cilja. 
Ken Hjubard