Ko ume da se raduje, ima čemu da se raduje. 

Radost je privilegija onih koji skromno misle o sebi i životu.