Pravim ljudima se ne vidi ni kad su gladni ni kad nemaju para. 

Slabom i nikakvom čoveku se primeti i kad nema stolicu.