ANTIČKI FILOZOFI O PRIJATELJSTVU

filozofi

Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne dokazivati se kad su oni već propali.
~ Ezop

Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.
~ Sokrat

Nije uvijek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan.
 ~ Plutarh

Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja;  
tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.
~ Ezop