Ne veruj ništa,
bez obzira gde si to pročitao,ili ko ti je to rekao
pa čak ni ako sam ja to lično rekao,
ukoliko se ne slaže sa tvojim vlastitim rezonovanjem 

i tvojim zdravim razumom. 

Buda