Shvatanje je sada, ne sutra.
Sutra je daleko za lenji um, tromi um, um kojeg nije briga.
Transformacija će se jedino desiti sada;
revolucija je sada a ne sutra.

J. Krišnamurti