PET RAZLOGA ZBOG KOJIH JE VAŽNO UČITI

uspjeh

Prvo, kao što Gete reče, ne napredovati znači nazadovati.   

Čuveni Ciceron je čovjeka uporedio sa plodnom njivom koja ne može rađati bez obrati, tako ni čovjek ne može stvarati bez učenja.

Konfučije je smatrao, očigledno sasvim ispravno, da je suština znanja u našoj sposobnosti da ga primijenimo.
Pod uslovom da ga imamo!
Ako ga nemamo, treba biti iskren, priznati da ne znamo i zapeti sa učenjem. 

Ako niste spremni da priznate ovo prethodno, vjerovatno griješite.
 Ruzvelt je govorio da samo čovjek koji ništa ne uči, nikada ne griješi.

Konačno, minimalan uslov za uspjeh u bilo kojoj oblasti je spremnost da se neprestano usavršavamo i učimo.